if colorwheel 1055087 1 - رنگ شناسی در طراحی داخلی برای خانه های کوچکنامناسب ترین رنگ‎‌ ها در طراحی داخلی خانه های کوچک

انتخاب رنگ برای فضاهای کوچک به این معنی نیست که سفید‌ترین رنگ موجود را به امید بزرگ‌تر جلوه دادنِ فضا انتخاب کنید؛ برای این فضاها، شما به انتخاب رنگ‌های روشن محدود نیستید اما باید سعی کنید تا بهترین رنگ ممکن را انتخاب کنید تا فضای موردنظر نهایت زیبایی و کاربرد را بدست آورد.